نماینده سلماس: امیر حاتمی نماد وحدت بین ارتش، سپاه و نیروهای مسلح استبه گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا ، در جلسه امروز بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی،
وزیر دادگستری یک مخالف داشت و وزیر دفاع مخالفی نداشت.
شهروز برزگر کاشانی به عنوان موافق برنامه و صلاحیت وزیر پیشنهادی دفاع افزود: در شرایط حساس کنونی رای نمایندگان آن هم رای قاطع بدون مخالفت به امیر حاتمی بیانگر حمایت آنها از نیروهای مسلح و امر مقدس دفاع و قدردانی از خدمات این امیر شایسته و موجب رضایت سربازان ملت خواهد بود.
وی ادامه داد: وزیر پیشنهادی دفاع با توجه به مسئولیتهایی که داشته اند، الگوی یک افسر هوشمند و لایق در بالاترین رده ستادی واجرایی نیروهای مسلح خوب درخشیده است.
نماینده مردم سلماس اظهارکرد: مبانی مورد استفاده در برنامه وزیر پیشنهادی دفاع شامل تدابیر مقام معظم رهبری، قانون اساسی، اهداف و راهبردها و اولویت های دولت، محورهای چشم انداز 20 ساله وتوجه به نیروهای مسلح و سیاست های کلی نظام، قانون وزارت دفاع و برنامه پنچ ساله و اسناد راهبردی نیروهای مسلح و وزارت دفاع می باشد.
برزگر گفت: آینده پژوهی و ارزیابی نیازهای امروز و آینده نیروهای مسلح و نقد و بررسی روندهای موجود در برنامه های امیر حاتمی گنجانده شده است .
وی با اشاره به سخنان وزیر امور خارجه در ایام مذاکرات هسته ای ، افزود: ظریف مرد شماره یک دیپلماسی کشور می گوید در حین مذاکرات بین المللی علاوه بر حمایت های رهبری و مردم از توانایی ها وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح بهره فراوانی بردیم .
نماینده مردم سلماس اضافه کرد: ما کمترین بودجه دفاعی را دربین کشورهای منطقه داریم اما از برترین قدرت دفاعی و عمق استراتژیک برخوردار هستیم .
برزگر افزود: وزارت دفاع با بیش از 100 دانشگاه در حال فعالیت است و از تولیدات چهار هزار شرکت استفاده می کند و موشک های نقطه زن و ادوات جنگی با بالاترین کیفیت را تولید می کند.
وی گفت:از وزیر پیشنهادی صنعت ومعدن وتجارت نیز می خواهم از توان و تجربیات وزارت دفاع در موضوع خودروسازی و کیفیت خودروها بهره مند گردد.
نماینده مردم سلماس خاطر نشان کرد: در قالب طرح آمایش دفاعی و خروج پادگان ها از سطح شهرها ، امیر حاتمی می تواند مساعدت هایی که می تواند در بین نیروهای مسلح ایجاد کنند.
برزگر گفت: بهترین تجهیزات نظامی را با شجاع ترین نیروها داریم و این نیروها باید مورد حمایت دولت و مجلس قرار گیرند تا تشویق شوند و از وزیران و مجلس و دولت می خواهیم دست در دست هم برای ارتقا کیفیت زندگی نیروهای مسلح اهتمام ورزند.
سیام 1053 ** 1569
خبرنگار: حمید شریفی کیا ** انتشار: علی حبیبیانتهای پیام /*


شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید